1 sierpnia 2018

Polityka prywatności

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników i gości strony internetowej https://systemdata.pl. Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Te Quiero Dekoracje z siedzibą w Złotniki 192, 39-300 Mielec, o numerze NIP: 817-169-87-67. Kontakt z administratorem danych osobowych w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod tel. 502598082.

II. Dane osobowe

Te Quiero Dekoracje dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis https://balony-helowe.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i bezpośredni kontakt przez formularz kontaktowy. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez Te Quiero Dekoracje plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzu kontaktowym, są niezbędne do działania serwisu i prowadzenia pełnej korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Dane Osobowe

Te Quiero Dekoracje przetwarza dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.

Cookies (Ciasteczka)

Te Quiero Dekoracje zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies nie są szkodliwe dla komputera, dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Odwiedzający akceptuje następujący zapis regulaminu: „Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych tj, adres e-mail, numer telefonu do Te Quiero Dekoracje z siedzibą w Mielcu oraz na przetwarzanie przez Te Quiero Dekoracje, moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią lub wysyłania poczty po przez formularze kontaktowe. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. Dz.U. 2018 poz. 1000 oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”

Niezapowiedziane Wiadomości

Te Quiero Dekoracje zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Te Quiero Dekoracje  rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do ważnych zmian w serwisie (np. zmiany regulaminu, polityki prywatności).

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Te Quiero Dekoracje z siedzibą w Złotniki 192, 39-300 Mielec, o numerze NIP: 817-169-87-67. Tel. 502598082.

2. Te Quiero Dekoracje przykłada szczególną troskę do ochrony danych osobowych klientów i chroni je zgodnie z wymogami ustawowymi. Te Quiero Dekoracje zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą wykorzystane jedynie zgodnie z polityką prywatności.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zwanym dalej RODO.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu bezpośredniego kontaktu z klientem.
Zbieramy tylko i wyłącznie następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko,
– adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy),
– numer telefonu
– adres e-mail

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat – jest to związane z zachowaniem procedur dotyczących rękojmi za towar oraz prowadzenia dokumentacji finansowej.

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

8. Osoba podająca dane osobowe ma prawo do:
– żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 15, 16, 17, 18 RODO),
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
– przenoszenia danych (art. 20 RODO),
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO),
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (art. 7 pkt. 3 RODO).
W celu realizacji powyższych praw prosimy zainteresowane osoby o kierowanie żądań i pytań telefonicznie pod numerem tel. 502598082.

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Te Quiero Dekoracje stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Te Quiero Dekoracje zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika strony internetowej należącej do Te Quiero Dekoracje obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Te Quiero Dekoracje będzie informować na stronach serwisu w dziale Aktualności.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Te Quiero Dekoracje prosi o kontakt telefoniczny pod numerem 502598082.